Waar mensen samenkomen ligt het hart van de gemeenschap – M. Baijens

Een stukje geschiedenis
De geschiedenis van Dorpshuis De Geubel voert terug naar het jaar 1872, het jaar waarin het gebouw zijn plaats kreeg aan het dorpsplein in het hart van ’s Gravenmoer. Toen nog niet als dorpshuis maar als De Openbare School. Het schoolgebouw heeft altijd ook een openbare functie gehad, diverse verenigingen maakten dankbaar gebruik van de zaal voor repetities en uitvoeringen en zowel in als rondom het gebouw werden publieke feesten gevierd.

Nadat in de 1954 werd vastgesteld dat het gebouw in slechte staat verkeerde werd besloten tot nieuwbouw aan de Molendijk. Het oude schoolgebouw kreeg in 1958 een nieuwe bestemming, deels als brandweerkazerne, deels als dorpshuis.

Omstreeks 1965 krijgt het gebouw haar huidige naam ‘De Geubel’. De naam is afgeleid van een 17e eeuws scheepstype: de geubelschepen, waarmee voornamelijk turf en hooi werd vervoerd naar Holland en Zeeland.

In de volgende decennia groeide het dorpshuis uit tot hét cultureel en maatschappelijk centrum van het dorp en is voor vele doeleinden gebruikt: als gymzaal, als kerkgebouw en als stemlokaal voor verkiezingen. Er is gefeest en getrouwd en het heeft onderdak geboden aan de vele verenigingen voor repetities, uitvoeringen, exposities en vergaderingen.

Exploitatie van De Geubel
De Geubel wordt geëxploiteerd door Stichting De Geubel. Als u vragen heeft over De Geubel en contact met ons opneemt, helpt een medewerker van Stichting De Geubel u verder. Het is ons doel om iedereen in Dongen en omgevinig te enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Door samen creatieve evenementen te organiseren helpen we bij de ontwikkeling en het in stand houden van cultureel vermaak. Onder deze werkzaamheden valt ook de exploitatie van de Geubel en de evenementen die wij hier mede organiseren.